Toekomst Ruïne van Teylingen

De Ruïne van Teylingen heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer en de ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap.

De eigenaar van de Ruïne Stichting Monumentenbezit, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen stellen zich de vraag wat een goede toekomst voor de Ruïne is. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Op zijn minst beter zichtbaar, beleefbaar en aantrekkelijker maken voor bewoners van de gemeente en ook voor recreanten en toeristen. Zodat meer mensen naar de Ruïne komen en kunnen genieten van deze bijzondere plek uit de Nederlandse geschiedenis.

De Stichting Monumentenbezit is begonnen met restauratiewerkzaamheden. Die moeten er in elk geval voor zorgen dat de Ruïne niet verder afbrokkelt. Deze werkzaamheden zouden eind 2018 afgerond moeten zijn.

In 2015 sprak de gemeente met belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van de Ruïne. De betrokkenheid was groot. Dat er iets moest gebeuren met de Ruïne, daar was iedereen het over eens. De gesprekken en ideeën leidden tot vier modellen; Heerlijkheid Teylingen, dat het opknappen van de Ruïne beschrijft, een Ruïnetuin, een middeleeuws bouwspektakel en een Kasteel- en congrespark. Daarbij gaven deelnemers aan dat plannen moeten aansluiten bij de historie en dat het economisch haalbaar moet zijn.

Rapport Toekomst van de Ruine van Teylingen – Maart 2015 van de Gemeente Teylingen.

Deze modellen, het historisch onderzoek en meegenomen dat een denkrichting haalbaar moet zijn en passend bij onze Bollenstreek heeft geleid tot een globale visie ‘Tuinen van Teylingen’ waarin verschillende onderdelen een plek zouden kunnen krijgen. De komende maanden gaat het college graag in gesprek met alle partijen, waaronder de inwoners, buurtbewoners, ondernemers of leden van één van de vele Teylingse verenigingen met een warm hart voor de Ruïne.

Visie Tuinen van Teylingen – Augustus 2017 van de Gemeente Teylingen.

Omwonenden, inwoners van Teylingen, cultuurhistorische verenigingen, de politiek en wij, Stichting Kasteel Beheer Teylingen, willen zich inzetten voor dit icoon van Teylingen. Een visie voor de toekomst om samen te zoeken naar mogelijkheden. De komende maanden gaat de gemeente met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek om de toekomst van de Ruïne weer een stapje dichterbij te brengen.

Bron: Persbericht van de Gemeente Teylingen – Oktober 2018.

Ook de Stichting Oud Sassenheim (SOS) is blij en verrast met de gemeentelijke visie over de Ruïne van Teylingen. De SOS hoopt dat er snel een einde komt aan de al jaren durende impasse over de gebiedsontwikkeling tussen particulieren en de gemeente. SOS hoopt op verbetering van zichtlijnen op de ruïne met name vanuit de Teylingerlaan. De stichting wil graag een topattractie met internationale uitstraling.

Visie Tuinen van Teylingen – Augustus 2017 van de Gemeente Teylingen.